werkwoordspelling 2 oefening 5b (blz. 13)

  
werkwoorden 2

3. Raadsels
1. Wat (denken) je van enkele raadsels?
(Hebben) je enig idee waarom Sinterklaas liever niet naar een moskee (gaan) ?
Geen idee? Het (zijn) heel eenvoudig hoor:
daar (worden) veel te veel schoenen gezet!
Waarom (hebben) een krokodil zo'n grote bek?
Anders (passen) zijn tanden er niet in!
(weten) jij hoe ze in Shotland de ziekenhuizen (verwarmen) ?
De verpleegsters (rijden) door de gangen
met de patiënten die hoge koorts (hebben) .
Het (hebben) een oranje kleur.
en (hangen) misschien aan een boom.
Wat (zijn) dat?
Het antwoord (luiden) : een misschienaasappel!