werkwoordblad - groep 8 nummer 32

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
werkwoordblad groep 8 nummer 32
Werkwoorden die met ge-, be-, her-, er-, ont-, of ver- beginnen krijgen bij het voltooid deelwoord nooit de letters ge- voor het deelwoord.

Ik heb die pen gebruikt en dus niet gegebruikt.

bederven - Dat reisje is door hem lelijk .
begeven - De brug over de Rijn heeft het plotseling .
verliezen - Ze hebben die wedstrijd met grote cijfers .
verdrijven - Eindelijk werd de vijand dan toch .
bewijzen - Hij heeft dat hij onschuldig is.

gedragen - De kinderen hebben zich voorbeeldig .
bedenken - Dat heb je goed .
bedriegen - Ik vind dat hij mij heeft .
onthouden - Je hebt goed wat je moet doen.
verzenden - Heb je dat pakje nog ?

bekijken - Ze hebben de toren van Pisa .
verbieden - Hoe vaak heeft vader je dat al ?
verbuigen - De smid heeft die ijzeren staaf .
begrijpen - Voor het laatst. Heb je me ?
beginnen - Wanneer ben je met dat werk ?

vertrekken - Mijn kennissen zijn naar Australië .
verschijnen - Na de vakantie is hij opeens weer .
onderwerpen - Na een moeizame strijd is de vijand toch .
verdrinken - Als die man hem niet had gered, was hij .
verbergen - Moeder had de cadeautjes op zolder .

verlaten - De moederhond heeft haar puppy's .
vernemen - Heb je dat nieuwtje al .
ontbijten - Wij hebben vandaag heel vroeg .
vergeten - Dat kleine meisje is haar tas alweer .
genezen - De doktoren konden de zieke gelukkig .

vervangen - In de garage zijn vier banden .
onderbreken - Tijdens mijn spreekbeurt werd ik telkens .
beklimmen - We hebben de Dom in Utrecht .
verdwijnen - Mijn portemonnee is plotseling .
verbinden - De dokter heeft die gewonde arm meteen .