werkwoordblad - groep 8 nummer 25

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
werkwoordblad groep 8 nummer 25
Voltooid deelwoord sterke werkwoorden.
De voltooid deelwoorden van sterke werkwoorden eindigen altijd op -en
Verbieden
- Ik verbied hem te schaatsen. - Ik verbood het hem - Ik heb het hem verboden.

klimmen - ik klim - ik klom - Wat zijn die kinderen hoog in de boom .
krijgen - ik krijg - ik kreeg - Hij heeft voor zijn verjaardag een nieuwe brommer .
prijzen - ik prijs - ik prees - De voorzitter heeft een werkneemster voor haar werk .
Let op

scheren - ik scheer- ik schoor- De schapen worden meestal in het voorjaar .
hijsen - zij hijsen - zij hesen - Bij een zwakke wind worden alle zeilen .

zitten - ik zit - ik zat - Dat magere meisje heeft naast die dikke jongen .
trekken - ik trek - ik trok - De paarden hebben met veel moeite de ploeg door de klei .
doen - ik doe - ik deed - Wat hebben die kinderen dat weer prachtig .
blijven - ik blijf - ik bleef - De feestgangers zijn tot het eind van het feest .
liegen - ik lieg - ik loog - Waarom heb je toen de meester vroeg of je gespijbeld had?