werkwoordblad - groep 8 nummer 24

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
werkwoordblad groep 8 nummer 24
Voltooid deelwoord sterke werkwoorden.
De voltooid deelwoorden van sterke werkwoorden eindigen altijd op -en
Ik verbied hem te schaatsen. - Ik verbood het hem - Ik heb het hem verboden.
geven - ik geef - ik gaf - Ik heb de bedelaar een euro .
eten - ik eet - ik at - Wat hebben wij in dat restaurant lekker .
stelen - ik steel - ik stal - Wat de dieven hebben, is teruggevonden.
buigen - ik buig- ik boog- De smeden hebben met moeite die ijzeren staaf .
sluipen - zij sluipen - zij slopen - De kinderen zijn door de bosjes .

kruipen - ik kruip - ik kroop - Dat kleine kindje is door de spijlen van het hek .
drinken - ik drink - ik dronk - We hebben eerst wat en daarna zijn we naar de dierentuin gegaan.
grijpen - ik grijp - ik greep - Als we hem niet hadden , was hij in het water gevallen.
bieden - ik bied - ik bood - Zij hebben op dat prachtige schilderij .
lopen - ik loop - ik liep - De hardlopers hebben meer dan 40 kilometer .

glijden - ik glijd - ik gleed - In de speeltuin zijn we van de glijbaan .
gaan - ik ga - ik ging - Damiam en Rick zijn naar de speeltuin .
vinden - ik vind - ik vond - Eindelijk hebben we de goede weg .
stelen - ik steel - ik stal - De dieven hebben bijna alles uit dat huis .
bieden - ik bied - ik bood - Voor die fiets heeft zij een flink bedrag .

rijden - ik rijd - ik reed - Die meisjes hebben wel een uur op de paarden .
lijden - ik lijd - ik leed - De oude man heeft erg veel pijn .
strijden - ik strijd - ik streed - De soldaten hebben in de oorlog flink .
vlechten - ik vlecht - ik vlocht - De meisjes hebben meer dan 20 bloemenkransen .
winnen - ik win - ik won - De schaatser hebben voor de zesde keer .