Woorden groep 8 les 10 - Beschermde Griekse beer krijgt vijanden

  
groep 8
groep 8 groep 8


Welk woord kies je uit?
te buiten gaan - ecoloog - arsenaal - circuit - hardnekkig - bestrijden - animo met - betreft - co-existentie
Als je je aan voedsel te  ..... gaat, dan eet je er veel van.
Geestdriftig, enthousiast.
Hier: zeggen dat het niet waar is, ontkennen.
Grote hoeveelheid.
Wat dit  ..... , op dit gebied, wat dit aangaat.
De route waarlangs de weg zou worden aangelegd.
Samen in één gebied wonen.
Iemand die zich bezig houdt met hoe dieren en planten elkaar nodig hebben.
Gezegd van iets dat steeds maar door gaat.
te buiten gaan - ecoloog - arsenaal - circuit - hardnekkig - bestrijden - animo met - betreft - co-existentie

Welk woord kies je uit?
tegoed - reconstructie - popelen - herbergen - ontzetting - ontvolkt - talloos - officieel
Onderdak geven, hier: heeft.:
Grote schrik.
Door de regering goedgekeurd.
Als een dorp raakt, gaan er een heleboel mensen weg.
Bijna niet kunnen wachten, ergens erg naar verlangen.
Een manier om er achter te komen hoe de gebeurtenis zich heeft afgespeeld.
Hoofd van een organisatie.
Heel veel.
Als je je aan iets  ..... doet, dan geniet je ervan.
tegoed - reconstructie - popelen - herbergen - ontzetting - ontvolkt - talloos - officieel

Welk woord kies je uit?
uitvoerig - trofee - meetronen - voorzien - verzot - wezen
Iets wat je als beloning krijgt.
Uitgebreid.
Trots laten zien.
Als je ergens  ..... op bent, dan ben je er dol op.
Als je in  ..... goedaardig bent, dan hoort dat bij je.
Als je het op iemand  ..... hebt, dan probeer je hem te pakken te krijgen.
uitvoerig - trofee - meetronen - voorzien - verzot - wezen