Woorden groep 8 les 7 - Sombere tijden, gezichtsbedrog

  
groep 8
groep 8 groep 8


Welk woord kies je uit?
jaartelling - gezichtsbedrog - bladgoud - genoegen - creativiteit - krans - in de loop der eeuwen - mozaïek - overboord gooien - rechttoe rechtaan
Dun laag goud waarmee voorwerpen verguld worden, dan ziet het
voorwerp eruit alsof het van goud gemaakt is.
Het talent om nieuwe en mooie dingen te bedenken en te maken.
Als je ergens geen  ..... mee neemt, ben je er niet tevreden over.
Het zien van dingen die er in werkelijkheid niet zijn.
Een ring van stralen om het hoofd.
Langzamerhand, hier : tijdens een periode van honderden jaren.
Een afbeelding samengesteld uit heel veel stukjes gekleurd glas of steen.
Ergens niets meer mee te maken willen hebben.
Op de makkelijkste of de meest gewone manier.
Manier om de jaren van de geschiedenis van een land of
volk te berekenen.
jaartelling - gezichtsbedrog - bladgoud - genoegen - creativiteit - krans - in de loop der eeuwen - mozaïek - overboord gooien - rechttoe rechtaan


Welk woord kies je uit?
vrijwel - officieel - vakman - twijfelaar - omdopen - verklaring - somber
Als iets ... is, dan heeft de regering of een persoon die er de baas over is,
het goedgekeurd.
Het geboortejaar van Jezus is omgedoopt (heet voortaan) het jaar nul.
Een beetje verdrietig.
Hier: iemand die niet weet wat hij moet geloven.
Iemand die goed is in zijn beroep.
Hier: iets waardoor het duidelijk wordt gemaakt waarom iets gebeurt.
Bijna.
vrijwel - officieel - vakman - twijfelaar - omdopen - verklaring - somber