Woorden groep 8 les 3 - Van boven vrouw, van onder vis

  
groep 8
groep 8 groep 8

Welk woord kies je uit?
fortuin - resultaat - aboriginals - hol - ijdel - argeloos - gemeen - behouden - wagen - wezen - schepsel - dubbel
De oorspronkelijke inwoners van Australië.
Als je  ..... bent, heb je niet in de gaten wat er gaat gebeuren.
Veilig. Zij zijn  ..... aangekomen.  ..... vaart!
Het is heel  ..... . Dan is er iets heel goed, maar ook iets heel slecht.
Geluk. ( Hij heeft een  ..... verdiend met zijn bedrijf.)
Als je met iemand iets  ..... hebt, dan heb je dezelfde eigenschap.
Als je iemand op  ..... brengt, dan zorg je ervoor dat hij in de war raakt..
Als je veel aandacht aan je uiterlijk besteedt, dan ben je  ..... .
Gevolg, uitkomst.
Een levend  ..... , een mens of dier.
Durven. Wij  ..... de sprong.
Mensen, dieren of andere schepsels.
fortuin - resultaat - aboriginals - hol - ijdel - argeloos - gemeen - behouden - wagen - wezen - schepsel - dubbel
.