Woorden groep 7 les 9 - Regenboog koeien

  
groep 7 groep 7

Welk woord kies je uit?
herdersvolk - krijger - minderwaardig - mieter op - kudde - officieel - gazelle - opeisen - inmiddels
Een grote groep mensen die voor kuddes zorgen.
Zonder veel waarde, slecht.
Een grote groep samenlevende zoogdieren, bijvoorbeeld : een schapen.
Donder op, ga weg !
Een herkauwer met horens, ze horen bij de antilopen.
Door de regering zo bepaald.
Zeggen dat je iets wil hebben omdat je er recht op hebt.
Iemand die vecht, een strijder.
Ondertussen, in de tussentijd


Welk woord kies je uit?
exemplaren - savanne - kostje - navelstreng - hyena - stam - gnoe - trekken - weggelegd - gevreesd
Uitgestrekte grasvlakte in tropische gebieden met hier en daar wat bomen.
Als je je eigen grens trekt, bepaal je zelf waar de grens ligt.
Enkelen uit een serie, een grote groep; hier : enkele koeien.
Als je bent, zijn mensen bang voor je.
Roofdier dat vooral dode dieren eet.
Een herkauwer met hoorns,
Als je je bij elkaar scharrelt, zoek je op allerlei plaatsen naar voedsel.
Draad waarmee een ongeboren baby of dier in de buik van zijn moeder vastzit.
Groep mensen met hun eigen gewoonten, eigen cultuur en grondgebied.
Als je ergens niet voor bent, dan doe of kan je het niet.