Woorden groep 7 les 7- Een kip in de kerk

  
groep 7 groep 7

Welk woord kies je uit?
herberg - jolig - kathedraal - katholiek - levend en wel - nis - ontbreken - vervangen - wraak
soort hotel of café in vroegere tijden.
heel vrolijk
uitholling in een muur om er bijvoorbeeld een beeld in te kunnen zetten.
grote rooms-katholieke kerk
horend bij de christelijke godsdienst waarover de paus in Rome de leiding heeft.
als iemand jou iets gemeens heeft aangedaan, kun je nemen,
dan doe je iets gemeens terug.
levend en goed gezond
als iets wordt, komt er iets anders voor in de plaats.
als iets ontbreekt, dan is het er niet.

Welk woord kies je uit?
heilige - gunst - galg - eeuw - dood - commissaris - braden - afgebeeld
er is een tekening of een plaat van gemaakt.
iets in heet vet bakken.
het baas van de politie
als je ter dood veroordeeld wordt, krijg je de doodstraf.
een periode van honderd jaar
balken waaraan vroeger misdadigers werden opgehangen.
iets goeds dat je aan iemand geeft, terwijl je daartoe niet verplicht bent.
iemand die door de katholieke kerk heilig is verklaard.