Woordenschat oefening nummer 8038

woordenschat nr 38
het vehikel
de ventilatie
de vete
de victorie
het virus
het visioen
het visum
de vitrage
de voile
de volière
Vul ieder woord slecht eenmaal in:
Veel ziekten worden door een veroorzaakt.
In dit schoollokaal is onvoldoende .
Heb je voor dit land een nodig?
Voor het raam werd een opgehangen.
De van ons elftal werd uitgebreid in de krant beschreven.

Met welk nam hij aan de optocht deel?
In de zongen de kanaries het hoogste lied.
Tussen de twee families heerste een .
In een meende hij zijn toekomst gezien te hebben.
Om niet snel herkend te worden droeg zij een .