Woordenschat oefening nummer 8016

woordenschat nr 16
het hiaat
de hilariteit
de hictoricus
de hobby
de hofstede
het humeur
het honorarium
de hospita
de houtvester
de houweel
Vul ieder woord slecht eenmaal in:
Zij heeft paardrijden als .
Welke heeft jou een kamer verhuurd?
Er zit een in mijn rekenkennis.
De vertelde ons wat meer over de boomziekte.
De politieagent was in een goed .

Die wordt in oude geschriften al beschreven.
Jouw opmerkingen veroorzaakten grote .
De schrijver ontving een hoog voor zijn boek.
Dit boek over de Gouden Eeuw werd geschreven door een bekend .
Met een hakte hij een gat in het ijs.