Woordenschat oefening nummer 8008

  
woordenschat nr 8
het dessert
de details
het dialect
de diameter
de dictator
de dicatesse
de demonstratie
de dependance
het depot
de deputatie

Vul ieder woord slecht eenmaal in:
Hoe groot is de van deze cirkel?
Na de ramp verzorgde het Rode Kruis de van kleding.
Na het hoofdgerecht kregen we pudding als .
Het werd door een onbekende ridder gewonnen.
Er heerste onder de militairen weinig .

Hij liet een van de sleutel maken.
De gehate trachtte het land te ontvluchten.
Ik kan me geen van het gesprek herinneren.
Tijdens de deed hij zijn mond niet open.
In Zeeland spreekt men een .