Tegenstellingen zoeken ( aanwezig - afwezig ) Kies uit : aardig aarde aangenaam
aanvangen aandoen aangaan aanbod aanhanger aarzelend aankomen abrupt

1     2   3         
           
  4        5     
           
6             
          7   
      8       
  9           
           
           
10