Spelling Taalverhaal - groep 8 week 35 (gebruik TAB om naar het volgende woord te gaan)

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
taalverhaal spelling groep 8 week 35Zet alle woorden in de goede zin.
Kies uit : de aquaria / bijv. / blz. / enz. / ect.
De afkorting voor enzovoorts is
is de afkorting van bijvoorbeeld.
De dierenwinkel had een hele rij met allerlei soorten siervissen.
Ken jij de afkorting voor et cetera ? Ja dat is
Zoek op bladzijde 10 of 11.

Kies uit : m.a.w. / incl. / de media / de musea / de monniken
De prijs is B.T.W. (= belasting toegevoegde waarde)
Met andere woorden kort je af tot
Met de bedoelt men de kranten, tijdschriften, de televisie, de radio et cetera.
De woonden in het klooster bij de stadspoort.
Alle kun je gratis in met een museumjaarkaart.

Kies uit : o.a. / de slechteriken / z.o.z. / de perziken / n.a.v.
is de afkorting van naar aanleiding van.
De auteur schreef veel boeken "Achtste-groepers huilen niet" en "Meester Jaap".
De schrijf je met één 'k' net als de monniken en de slechteriken.
De zijn slechte gemene kerels
Vaak zie je onderaan een bladzijde
verder naar week 36