Spelling Taalverhaal - groep 5 week 38 (gebruik TAB om naar het volgende woord te gaan)

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
taalverhaal spelling groep 5 week 38Schrijf de woorden over.
benauwder - benauwd - - benauwdste
beroemdste - beroemd - beroemder -
breedste - breed - breder -
deftigste - deftig - deftiger -
duidelijker - duidelijk - - duidelijkste

fraaiste - fraai - fraaier -
heerlijkste - heerlijk - heerlijker -
kalmer - kalm - - kalmste
lafste - laf - laffer -
ondeugendste - ondeugend - ondeugender -

rustiger - rustig - - rustigste
ruwer - ruw - - ruwste
smaller - smal - - smalste
trager - traag - - traagste
vlugger - vlug - - vlugste
verder naar week 39