taal actief versie 4 - Groep 6 - Woordenschat thema 4 week 1b

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefKies uit de volgende woorden:
armoedig - welgesteld - de vergunning - stapelen - dat is een zaak van lange adem - kunstig - de plunderaar -
te wachten staan - de schatkamer - de ramp
Dat zeg je als je iets lang moet volhouden om het voor elkaar te krijgen.dat is een zaak van lange adem
Als je arm bent.
Knap gemaakt of gedaan.
Iemand die iets met geweld leegrooft. De .......s namen alles mee uit de piramide.de
Een groot ongeluk waar veel mensen mee te maken hebben.de
Een ruimte waarin een schat bewaard wordt..de
Een papier waarop staat dat je iet mag doen.de
Op elkaar zetten. We ....... de dozen op elkaar.
Iets wat nog gaat gebeuren; Vaak iets wat niet zo leuk is.
Als je rijk bent.