taal actief versie 4 - Groep 6 - Woordenschat thema 4 week 1a

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefKies uit de volgende woorden:
verslepen - de farao - vergaan - het hiernamaals - vele handen maken licht werk - inwikkelen -
machtig - de piramide - de mummie - de opgraving
Als je iets samen doet, gaat het sneller en gemakkelijker.vele handen maken licht werk
Verrotten; verteren. De afgevallen bladeren ....... op de grond.
Iets van de ene plek naar de andere plek slepen.
Als je stof of papier om iets heen draait.
Als je de baas bent.
Het leven na de dood..het
Een koning van het oude Egypte.de
Een dode uit het oude Egypte die in doeken is gewikkeld.de
De plaats waar oude dingen uit de grond worden opgegraven.de
Een vierkant gebouw, naar boven steeds smaller, met een punt bovenin. de