taal actief versie 4 - Groep 6 - Woordenschat thema 3 week 2b

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefKies uit volgende woorden:
de laatste hand leggen aan - duizend doden sterven - in negen van de tien gevallen - verslag doen van
eigenhandig - zijn oog ergens op laten vallen - verhullen - onthullen - bij toeval - nul op het rekest krijgen
Toevallig.
Laatste beetje van iets afmaken. Hij legt de laatste hand aan de nieuwe keuken.
Heel erg bang zijn.
Als je iets helemaal zelf doet. Hij heeft ....... een schuur gebouwd.
Bijna altijd.
Je vraagt iets, maar je krijgt geen antwoord of het antwoord is "nee".
Bekendmaken hoe iets gegaan is.
Iets verbergen; niet laten weten hoe iets in elkaar zit.
Vertellen hoe iets gegaan is. Hij doet ....... van de reis naar Amerika.
Als je iets toevallig ziet.