Taal actief 4 - groep 4 - Woordenschat extra -Thema 8 week 2a

  
..Taal actief 4
beroven - het goudstuk - de kuif - het nachtdier - de overval - de bewaker -
grof - fijn - de buit - de diefstal
Het of de spullen stelen die iemand bij zich heeft.
Als iets bestaat uit wat grotere stukjes, is het ...
Als iets bestaat uit hele kleine stukjes, is het ...
Iemand die ergens oplet of er niet gestolen wordt.de
De spullen die gestolen zijn.de
Als er spullen gestolen worden, heet dat ...de
De veren die rechtop stan op de kop van sommige vogels.de
Bij een .. worden mensen aangevallen om iets van ze te stelen.de
Geld dat van echt goud gemaakt is.het
Een dier dat 's nachts wakker is en overdag slaapt.het