Taal actief 4 - groep 4 - Woordenschat extra -Thema 5 week 3b

  
..Taal actief 4
de kat uit de boom kijken - de vorst - de dooi - van daaruit - uitlenen - ginds - guur - schichtig -
het mormel - de koukleum - het maatje
Eerst rustig kijken wat er gaat gebeuren.
Schrikachtig, je schrikt snel .
Iets aan iemand lenen. Hij mag het gebruiken, maar je krijgt het weer terug.
Vanaf die plek.
Daar, op die plek.
Koud en winderig .
De vriend .het
Een vervelende of lelijke hond .het
Als het niet meer vriest .de
Iemand die het snel koud heeft .de
Als het vriest, als het zo koud is dat water ijs wordt .de