Taal actief 4 - groep 4 - Woordenschat extra -Thema 5 week 1b

  
..Taal actief 4
gulzig - met huid en haar - raar opkijken - jacht maken op - stralend - verstoord - verbaasd -
het roofdier - het weetje
Iets wat leuk is om te weten.het
Een dier dat andere dieren vangt en opeet.het
Een dier dat gevangen en opgegeten wordt door een ander dier.de
Als je snel veel eet of drinkt, ben je ...
Op iets of iemand jagen.
Helemaal.
Als er iets gebeurt wat je niet verwachtte, kijk je ... .
Zo kijk je als je heel blij bent.
Zo kijk je als er iets gebeurt wat je niet verwacht.
Zo kijk je als iemand iets doet wat je stoort. Je kijkt een beetje boos.