Taal actief 4 - groep 4 - Woordenschat extra -Thema 3 week 2b

  
..Taal actief 4
bokken - dromen - een tijdje vooruit kunnen - het magazijn - vrezen - vluchten - ten einde lopen - normaal - ploffen - starten
Je hebt genoeg van iets. Er ligt genoeg eten in de kast, dus kunnen we...
Als je bokt, ben je boos. Je gaat naar doen, vervelend doen.
Gewoon.
Vallen.
Beginnen.
Bijna klaar zijn.
Snel weggaan, omdat je ergens bang voor bent.
Bang zijn.
Je wilt iets graag en stelt je voor dat je het al hebt.
Mijn zusje zat te .. over een nieuwe pop.
Een plek waar dingen bewaard worden tot ze nodig zijn.
De nieuwe schriften liggen in het ...het