Taal actief 4 - groep 4 - Woordenschat extra -Thema 3 week 1b

  
..Taal actief 4
een handje - het frutsel - het thema - het knikje - de kreet - de test - de spot - de schooldag -
de list - de taak
Een klein beetje. Iets wat je in één hand kunt pakken.
Als je op school in veel lessen in de week met één ding bezig bent, noem je dat een ...het
Een teken met je hoofd waarmee je laat zien dat iets goed is.het
Een strik of krul om iets mooier te maken, bijvoorbeeld bij een jurk.het
Iets wat je roept, bijvoorbeeld als je schrikt of je pijn doet. de
Een slim plan waarmee je je doel wilt bereiken.de
Het deel van de dag dat je op school zit, noem je de ...de
Een taak die je moet maken zonder hulp. Dat is om te kijken of je het snapt.de
Het werk of de les die je op school moet maken.de
Dat je ergens grapjes over maakt, omdat je het raar vindt.de