Taal Actief groep 8 - Spelling 7 les 3 ( hond 44a iemand 44b musea 57a politici 57b )

Taal actief spelling groep 8

denkbeeld
grondslag
handenarbeid
langzamerhand
miljard
Dit geeft enig van de kracht en snelheid van die machine.
De machine maakt onnodig, het gaat geheel machinaal.
Een één met negen nullen noem je een .
Je hebt al aardig wat ervaring nu, dus voortaan mag je ook alles alleen doen.
Een ander woord voor fundament is .


ondergronds
vakbond
vermoeiend
terstond
uiteraard
De metro rijdt niet helemaal , de laatste vijf kilometer is bovengronds.
Ik vind roeien heel leuk, maar ook behoorlijk .
De maakte afspraken met de werkgevers over een loonsverhoging van 1,5 %.
Zij kunnen daar niet van leven, maar ze vinden het wel leuk om te maken.
Kende jij het spreekwoord: helpen is dubbel helpen?


musea
jubilea
media
podia
stadia
Eén jubileum - twee .
Eén museum - twee .
Eén stadium - de laatste twee .
Eén podium - drie .
Eén medium - de belangrijkste .


politici
medici
musici
critici
technici
Eén politicus - honderdvijftig .
Eén medicus - een grote groep .
Eén technicus - vier .
Eén criticus - twee .
Eén musicus - twintig .