Taal Actief groep 8 Spelling 2 les 2 ( antwoorden 3 )

Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 8 taal actief spelling

hele werkwoord
tegenwoordige tijd (nu)
verleden tijd (toen)
deelwoord
baden
wij
zij baadden
zij hebben
beantwoorden
wij
wij
hij heeft
bereiden
wij
jij
jij hebt
besteden
wij
hij
hij heeft
bevrijden
hij
hij
zij hebben
doden
hij
hij
wij hebben
dulden
hij
wij
wij hebben
leiden
hij
wij
wij hebben
raden
hij
wij
wij hebben
redden
hij
hij
wij zijn

hele werkwoord
tegenwoordige tijd (nu)
verleden tijd (toen)
deelwoord
schudden
hij
wij
wij hebben
spreiden
jij
wij
wij hebben
verbranden
wij
jullie verbrandden
hij heeft
verkleden
jij
jij
hij is
verleiden
wij
wij
wij hebben
verwonden
ik
hij
hij heeft
verwoorden
ik
wij
wij hebben
voeden
wij
wij
wij hebben
wedden
je
jij
hij heeft
wenden
jij
jij
hij heeft