Taal Actief groep 7 Spelling 8 les 2 ( roepen 6 rijden 7 fluiten 8 )

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 7 taal actief spelling

tegenwoordige tijd (nu)
verleden tijd (toen)
deelwoord
wij bedriegen
wij bedrogen
wij hebben
wij blijken
wij
het is gebleken
het
het blonk
het heeft
ik loop
jij
hij heeft
wij
wij ontwierpen
wij hebben
jullie
jullie riepen
jullie hebben
wij schijnen
hij
zij hebben geschenen
ik
hij schrok
de man was
wij
jullie slopen
we hebben geslopen
zij steken
zij
zij hebben
jullie vangen
jullie
jullie hebben


tegenwoordige tijd (nu)
verleden tijd (toen)
deelwoord
wij bidden
wij
wij hebben
de regels
de wetten
zij hebben gegolden
zij
zij reden
zij hebben
wij
wij
wij hebben gevonden
wij worden
wij
wij zijn


tegenwoordige tijd (nu)
verleden tijd (toen)
deelwoord
wij fluiten
wij floten
wij hebben
jullie bijten
ik
ik heb gebeten
zij eten
zij
zij hebben
wij laten
wij
wij hebben
wij
wij schoten
wij hebben
zij zitten
hij
hij heeft