Taal Actief groep 7 - Spelling 7 les 3 - ( jager 46b apen 46c )

  
Kom je er echt niet uit? Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 7 taal actief spelling

drama
aantekening
bovenop
alcohol
beschaving
basis
begroting
berekening
Vul de juiste woorden in. - Kies uit de bovenste regel:
De agent maakte een van het voorval in zijn boekje en vertrok.
Je moet er niet om lachen, het is een voor die mensen, een regelrechte ramp.
Deze rode wijn bevat 14% .
De straaljager keerde terug naar de na een inspectievlucht.
De van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt volgende week in de Tweede Kamer besproken.
Heb jij al een gemaakt van alle kosten? En hoeveel krijg je dan van mij?
Het is een teken van om een ander te helpen.
In 1970 werd de Space Tower de Euromast gezet, die werd daardoor 85 meter hoger.

kolonie
kolonel
energie
integendeel
enzovoort
momenteel
historie
evenmin
Deze centrale levert genoeg voor de hele stad.
Op het eiland Goeree-Overflakkee zag ik een grote brandganzen.
Schrijf alle Waddeneilanden op, dus : Texel, Vlieland .
Ik ga niet naar het feest en evenmin.
In dit boek is de van deze panden beschreven vanaf het jaar 1700.
ik heb geen enkel bezwaar tegen dit plan. Dacht jij van wel?
De hoopte promotie te maken tot brigadegeneraal.
Hij is werkloos, maar tot vorig jaar was hij directeur van een grote drukkerij.

advocaten
kandidaten
apparaten
uitspraken
sigaren
sieraden
piloten
profeten
organen
hoofdsteden
De van de verdachten vroegen om vrijspraak.
Deze moeten voor een goede luchtvochtigheid zorgen.
Noem tenminste tien Europese landen met hun .
Alle moesten eerst een test doen, voordat ze doorgingen naar de tweede ronde.
Noem de drie grootste van je lichaam.
De keerden terug naar hun basis.
De voorspelden de komst van de Christus.
De lagen schitterend te glinsteren in de etalage van de juwelier.
De winkel op de hoek verkoopt o.a. tijdschriften, kranten, sigaretten en .
De journalist herinnerde de president aan zijn van het jaar daarvoor.