Taal Actief groep 7 Spelling 7 les 2 ( rijden 7 )

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 7 taal actief spelling

tegenwoordige tijd (nu)
verleden tijd (toen)
deelwoord
wij rijden
wij reden
wij hebben
wij bestrijken
wij
wij hebben bestreken
ik bevind me
ik me
ik heb me
ik bid
jij
hij heeft
wij bieden
wij
wij hebben
jullie binden
jullie
jullie hebben
wij gebieden
hij gebood
zij hebben
de prijzen gelden
de prijs
deze prijs heeft gegolden


tegenwoordige tijd (nu)
verleden tijd (toen)
deelwoord
wij glijden
wij
wij hebben
jullie lijden pijn
ik pijn
ik heb pijn
zij rijden
zij
zij hebben
wij schelden
wij
wij hebben
wij verbieden
wij
wij hebben
zij verbinden
hij
hij is
hij vermijdt
hij
jullie hebben vermeden