Taal Actief groep 7 - Spelling 5 les 1 - ( vrolijk 34a- snelheid 35a- majesteit 35b )

  
Kom je er echt niet uit? Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 7 taal actief spelling
Zet deze woorden in alfabetische volgorde:
lichamelijk
namelijk
gebruikelijk
aanzienlijk
geleidelijk
gemeentelijk
herhaaldelijk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zet deze woorden in alfabetische volgorde:
voortreffelijk
noodzakelijk
openlijk
noordelijk
verschrikkelijk
schriftelijk
vermoedelijk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

snelheid
eenzaamheid
afwezigheid
bijzonderheid
voorzichtigheid
verlegenheid
Door hun waren we maar met tien man in ons elftal.
Het is een als mijn opa honderduit zit te kletsen, meestal doet oma het woord.
Ze had geen last van , hoewel ze toch vaak alleen was.
Door zijn lukte de opdracht om contact te zoeken niet.
Door de van de motor vloog hij bijna uit de bocht. Zijn knie raakte al de grond.
Men zegt wel eens : is de moeder van de porseleinkast.

puberteit
activiteit
universiteit
kwaliteit
majesteit
De titel van koningen en keizers is: Zijne .
De op het bouwterrein startte weer direct na de bouwvakvakantie.
De van de zwemwater in de buitengebieden is sterk verbeterd.
Hij zit volop in de , zijn ouders vinden dat maar lastig af en toe.
Hij hoopt volgend jaar aan de van Leiden te kunnen gaan studeren.