Taal Actief groep 7 - Spelling 3 les 1- ( thee 17a - enigszins 21a )

  
Kom je er echt niet uit? Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 7 taal actief spelling

katholiek
thema
methode
thans
althans
Hij komt, dat beweert hij, uit Spanje.
Hij is een goed , hij gaat ook regelmatig naar de mis.
Welke gebruiken jullie voor Frans en welke voor Engels?
Misschien ben je het nog niet met me eens, maar over een paar jaar misschien wel.
Het van dit tijdschrift is deze week kunst en cultuur.

thee
theater
therapie
thuis
theorie
In het treedt vanavond een bekende caberatier op, ik ben even zijn naam vergeten.
Voor de ben ik al geslaagd nu alleen nog het praktijk gedeelte.
Voor zijn kwaal is er nog geen goede gevonden.
Wij zijn met z'n vijven.
Ik heb liever dan koffie.

Schrijf de woorden over:
alleszins
anderszins
de danszaal
de
geenszins
het graszaad
het
de halszaak
de
langszij
raszuiver
de vuilniszak
de
enigszins