Taal Actief groep 7 Spelling 2 les 2 ( reizen 2a - leven 2b )

  
Kom je er echt niet uit? Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 7 taal actief spelling

tegenwoordige tijd (nu)
verleden tijd (toen)
deelwoord
wij reizen
wij reisden
wij hebben gereisd
wij blozen
wij
wij hebben gebloosd
wij bonzen
wij bonsden
wij hebben
ze glanzen
ze
ze hebben geglansd
zij grazen
zij
zij hebben
wij niezen
wij niesden
wij hebben
wij
wij peinsden
wij hebben
wij prijzen
wij
wij hebben
wij razen
wij
wij zijn
wij
wij reisden
wij hebben
wij vrezen
wij
wij hebben gevreesd


tegenwoordige tijd (nu)
verleden tijd (toen)
deelwoord
wij leven
wij leefden
wij hebben geleefd
wij beven
wij
wij hebben
wij draven
wij
wij hebben
wij
wij durfden
wij hebben
wij erven
wij
wij hebben geërfd
wij hoeven
wij
wij hebben
wij
wij leefden
wij hebben
wij proeven
wij
wij hebben
wij
wij streefden
wij hebben
wij verven
wij
wij hebben
wij zweven
wij
wij hebben