Taal Actief groep 6 Spelling 10 les 3 ( Nederland, Nederlander )

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 6
Europa
Schrijf de namen van de landen en het werelddeel. (Denk aan de hoofdletter)
Eu___
Ne___
F___
De___
S___
Zwi___
Zwe___
Dui___
Eng___
P___
Noo___
R___

Schrijf de naam van de inwoner van het land.
België
Nederland
Rusland
Noorwegen
Amerika
Denemarken

Schrijf op in welk land of werelddeel deze kinderen wonen.
Samuel is een Fransman
José is een Spanjaard
Czabor is een Pool
Wilfrid is een Noor
Karsten is een Zweed
Andres is een Europeaan
Ralf is een Duitser
Harry is een Engelsman
Rudi is een Zwitser
Michael is een Amerikaan