Taal Actief groep 6 Spelling 8 les 2 ( sleutels )

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 6 taal actief spelling
Schrijf de woorden in het meervoud op.
schedel
schedels
televisie
snavel
uitgever
spreker
dictee
schakel
priester
schrijver
eekhoorn
opvolger
werkgever
goochelaar
werknemer
voorstander
tegenstander

Schrijf een rijmwoord op. Kies uit de woorden hierboven.
navels
snavels
takels
Chinees
brekers
vijvers
kevers

Schrijf het hele woord op. De woorden staan in het meervoud.
spre...
sprekers
pries...
opvol...
schrij...
uitge...
werkne...
werkge...
voorstan...
tegensta...
gooche...