Taal Actief groep 6 Spelling 7 les 2 ( bakker )

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 6 taal actief spelling
Zet de woorden in alfabetische volgorde. (abc def ghij klm nop qrst uvw xyz)
aardappel
kennis
offer
helling
binnenkort
1
2
3
4
5

Zet de woorden in alfabetische volgorde. (abcd efg hij klm nop qrst uvw xyz)
liefhebber
akkoord
klasse
immers
gemiddeld
1
2
3
4
5

Vul de rijen in :
woord
korte klinker
twee dezelfde medeklinkers
woord in let-ter-gre-pen
bakker
a
kk
bak-ker
aardappel
offer
klasse
liefhebber
kennis
helling
immers
akkoord
binnenkort
gemiddeld

Schrijf het woord op met een korte klinker en twee dezelfde medeklinkers
gem...eld
...ers
b...enkort
h...ing
...oord
k...is
liefh...er
kl...e
...er
aard...el