Taal Actief groep 6 - Spelling 7 les 1 ( jager )

Kom je er echt niet uit? Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 6 taal actief spelling

Schrijf de woorden over. ( Niet in lettergrepen! )
over-schot
overschot
over-bo-dig
per-so-neel
boom-tak
sa-la-ris
pro-duct
pro-bleem
te-gen-deel
me-ning
mo-dern
uit-ste-kend
ne-der-laag
na-mens
te-vre-den
te-gen-over

Vul de klinkers in en schrijf het woord op.
n—d—rlaag
nederlaag
ond—rn—m—r
s—l—ris
pers—neel
t—g—nd—l
t—vr—d—n
—genblik
—penbaar
—versch—t
pr—duct
uitst—kend
v—derl—nd

Verdeel het woord in lettergrepen.
mening
namens
ogenblik
openbaar
overschot
modern
nederlaag
tevens
overbodig