taal actief 3 groep 5 - nummer 31 - ( pakket 8 les 3 )

Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefSchrijf elk woord in let-ter-gre-pen. De lange klank is rood.
sturenstu-renschepen
gatenbladen
stedenscholen
stratenschuren
Schrijf het meervoud op.
streepstraat
gatblad
schipsoldaat
stadverhaal
Zet de woorden in het meervoud en in de goede zin.
straat - blad - verhaal - schip - stad - soldaat
In alle staan auto's geparkeerd.
In het kanaal varen een heleboel .
Wij hebben in een dorp en in twee gewoond.
De kinderen vertellen verschillende .
Er staat een hele groep op wacht.
Mijn zus leest veel boeken, maar ik lees liever .
.