taal actief 3 groep 5 - nummer 29 - ( pakket 8 les 1 )

Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefVerdeel de woorden in let-ter-gre-pen.
kwartierkwar-tierdrempel
onrusthandel
burgergroente
Schrijf het meervoud op.
fietsantwoord
artsbericht
grachtleerling
vorstorkest
agentonderwerp
Zet de let-ter-gre-pen in de goede volgorde en schrijf ze op.
luk-ge-onongelukter-duis
ant-den-woorder-zoek-on
vol-de-doenor-ten-kes
ten-be-richten-grach
.