taal actief 3 groep 5 - nummer 16 - ( pakket 4 les 4 )

Taal actief Taal actief Taal actief

Verdeel elk woord in let-ter-gre-pen.
verjaardagver-jaar-dagvervoer
verdrietverlies
verzoekverhaal
verkoopverkeerd


Maak de woorden af met ver~
bandverbandvoer
loopkoop
slagzoek
keerjaardag


Vul het goede woord in. - Kies uit :
verdriet - verhaal - verjaardag - verkeer - verkeerde - verliezen
een sprookjeeen Taal actief
niet de goede maar ...de
de dag waarop je jarig bentje
fietsen en auto's op de weghet
niet winnen maar ...
een treurig gevoelhet