Taal groep 8 opdracht 29

  
taal groep 8

Vul in.
Wat er ook gebeur, ik ga op reis.
Ik wach gisteren heel lang op de bus.
Ik moest gisteren eindeloos wach op de bus.
De eerste klant mel zich nu bij de balie.
Mijn fiets roese erg, omdat hij de hele dag buiten stond.
Mijn vriendin ontmoe gisteren die bekende acteur.
Een grote vrachtwagen verspere ons de weg.
Met dit middel vergiftig hij het onkruid.
Heb je je goed op het examen voorberei?
Het kampvuur bran goed!

Vul in.
Kies uit c of k.Kies uit c of s.
de ultuurhet proes
het artielhet acent
de fatuurfyiek
de opiede irkel
het risiohet is preies
hij is reatiefhet pinet
dat is vertiaalhet loset
de disotheekde reenie

Vul het juiste woord in.
Bij de pakken .Iemand aan de tand .
Iets in zijn schild .Spijkers op laag water .
Met je tijd .Iemand een hak .
De spijker op de kop .Op de oude voet .
Hard van stapel .Water bij de wijn .

Welk woord past er het best bij?
scala - neutraal - sympathieke - nerveus - termijn
In de oorlog bleef het land onpartijdig, afzijdig dus.
Mijn buurman is een vriendelijke vent.
De periode voor het terugbrengen van het boek is verstreken.
Er was een enorme verscheidenheid aan mogelijkheden.
Mijn zus was heel zenuwachtig voor haar examen.

Zet de woorden per kolom op alfabet.
computerspelcomputer sportsokkensportcomplex
computertaal sportcomplex
computer sporten
computernerd sportveld
computeren sportieveling
schooltas schoolbus zeehondzeedijk
schoolfeest zeewater
schooldag zeedijk
schoolbus zeeklei
schoolvak zeeklimaat