Taal groep 8 opdracht 14

taal groep 8

Schrijf de zin op met een voltooid deelwoord.
levenHebben er ooit wolven in Nederland geleefd?
genietenWe hebben van het uitje .
opblazenVoor het partijtje hebben we tientallen ballonnen .
kiezenHebben jullie al een leesboek ?
krijgenIk heb vanmiddag mijn rapport .
vullenBij de tandarts werd zijn kies .
verstaanHeb je dat wel goed ?
kopenIk heb voor mijn oma een bosje bloemen .
aankledenMijn zusje heeft haar pop .
inleverenWie heeft zijn werkstuk nog niet ?

Vul een passend zelfstandig naamwoord in.
Er is geen l met hem te bezeilen.
Na rijp b is de bouw van een nieuwe school uitgesteld.
Er stond de zanger een glansrijke c te wachten.
De burgemeester heeft op 1 maart zijn f aanvaard.
De minister-president heeft een overvolle a .
De waardevolle c van het museum was goed verzekerd.

Vul nu een passend bijvoeglijk naamwoord in.
middelbare - vredelievend - guIzige - educatieve - leergierig - betrouwbaar.
Iemand die in alle opzichten te vertrouwen is, heet .
Iemand van ongeveer vijftig jaar is een man van leeftijd.
Een volk dat erg op vrede gesteld is, heet een volk.
Een kind dat graag iets wil leren, is een kind.
Hij eet veel en snel, hij is een jongen.
De spelletjes die we op school doen, daar kun je veel van leren,
het zijn spelletjes.

Schrijf de bijwoordelijke bepalingen achter de zin.
De leerlingen kwamen opgewekt naar de les.
De president regeert vanaf 2016.
In korte tijd had de raket zijn doel bereikt.
Waarom heb je gisteren zo hard gewerkt?
Hij vertrekt morgen naar Afrika.
In de tuin staan mooie rozen.
We reden in enkele uren naar Parijs.

Vul een passend synoniem achter de zin in.
conflict - grimmig - beduusd - achterdochtig - conversatie.
De oude man was erg wantrouwend.
De strijd in het Midden-Oosten liep uit de hand.het
We konden het gesprek maar moeiiljk volgen.de
De meester was stomverbaasd van alle aandacht op zijn verjaardag.
De sfeer tijdens de wedstrijd was onaangenaam en bijna vijandig.