Taal groep 8 opdracht 13

taal groep 8

Schrijf de volgende zinnen op in de verleden tijd. (v.t.)
verhuizenWij verhuisden naar Amsterdam.
reizenHij naar Duitsland.
dansenMijn zuster met een baron.
trouwenDe koning met een prinses.
ontsnappenDe dief uit de cel.
benoemenDe directeur een chef.
amuserenWij ons best.
onthoudenIk dit antwoord niet.

Schrijf het bijpassende voorzetsel op. - Kies uit:
Met - van - tegen - naar - aan - Volgens - voor - naar - met
Wij hebben geen bezwaar dit voorstel.
Dit is een kolfje mijn hand.
de krant wordt het morgen mooi weer.
Deze oude man is weinig tevreden.
Ben je ook zo benieuwd de afloop?
Hij zet zich in zijn team.
De estafettelopers verschenen de start.
behulp een kompas vonden we de goede richting.

Vul het juiste woord in. - Kies uit :
noch - daad - kleuren - voeten - meug - veren - schande - kraai - duim - wimpel - vlam - steg
Taal noch geven.Niets van zich laten horen.
Door schade en wijs worden.Door slechte ervaringen wijzer geworden.
Met raad en bijstaan .Iemand goed helpen.
In geuren en vertellen .Uitgebreid vertellen.
Iets uit zijn zuigen.Het is fantasie, het is niet de waarheid.
Heg noch weten.De weg totaal niet kennen.
Kind noch bezitten.Hij is erg arm .
Met vlag en slagen.Glansrijk slagen.
In vuur en raken.Enthousiast raken.
Zich uit de maken.Vluchten.
Vroeg uit de komen.Vroeg uit bed komen, vroeg opstaan.
Tegen heug en opeten.Met tegenzin opeten, je zit vol.

Schrijf de bijwoordelijke bepalingen achter de zin.
Onze groep heeft gisteren een reisje gemaakt.
Het bericht verspreidde zich snel door de stad.
De vrouw roerde de pap met een pollepel.
De vergadering werd om elf uur gesloten.
Onze gasten zullen spoedig vertrekken.
De timmerman was druk in de schuur bezig.

Let goed op waar hoofdletter, punten, komma's enz. staan. Leer ze uit het hoofd.
Ga aan de kant.
Waarom waren jullie te laat?
Hoe oud ben je, elf of twaalf?
Mevrouw De Vries loopt tegenwoordig met een stok.
Meneer J. de Vries loopt tegenwoordig met een stok.
We hebben rode, gele, groene en blauwe paaseitjes in het mandje.