Taal groep 8 opdracht 09

taal groep 8

Schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. (t.t.)
We praatten met hem over muziek.praten
Hij ontkwam er niet aan.
De atleet verbeterde een record.
Je tante miste de trein.
Onthield je de titel van het boek?
De boer verkocht zijn oogst.
Hij berichtte het nieuws per e-mail.
Tijdens de reis miste ik een koffer.
Bouwde deze aannemer het huis?.
Traden jullie op voor publiek?

Zoek bij de rode woorden een woord wat ongeveer hetzelfde betekent.
spanning team -ploeg
afwezig sensatie -
schrijver compleet -
ploeg absent -
volledig auteur -
ijverig corrigeren -
krantfeuilleton -
vervolgverhaal actief -
nakijken dagblad -

Vul een voorzetsel in.
De journalist bracht aan de krant verslag uit.
Wat hebben jullie de vakantie zoal gedaan?
Dat meisje blinkt in rekenen.
moeite sleepte het elftal de overwinnnig binnen.
Je kent die streek van haver gort.
Op de foto sta ik Maya en Daan in.
We genieten het mooie weer.

Vul de werkwoorden goed in, kies uit -t of -d.
Hij heeft een spannend avontuur beleef.
Mijn kleine broertje geloof in spoken.
De bus vervoer dagelijks honderden passagiers.
We werden door een grasppige ober bedien.
De meester verander de indeling van de klas.
Mijn moeder is van baan verander.
Hij verbeter de fouten in zijn werkboek.
We hebben de kerstboom versier.
De les werd verstoor door het lawaai buiten.
Zijn grootste wens is vervul.

Schrijf de bijwoorden op.
Bijwoorden zeggen iets meer over :
een werkwoord: De scooter rijdt hard.
een ander bijwoord: Hij heeft zijn test bijzonder slecht gemaakt.
een bijvoeglijk naamwoord: Er liggen erg zieke mensen in een ziekenhuis.
Let op: haal het bijwoord en het bijvoeglijk naamwoord niet door elkaar:
een bijvoeglijk naamwoord zegt iets van een zelfstandig naamwoord!
Loop nu niet weg.
Hij is niet erg flink.
Je moet goed meespelen.
Je bent te voorzichtig.
Bezorg die kranten tijdig.