Taal groep 8 opdracht 02

taal groep 8

Ga zo verder.
verbergenDe verborgen schat.
inbinden Het boek.
snijden Het vlees.
afwassen Het bord.
zingen Het lied.
vinden Het voorwerp.
strandenHet schip.
vluchten De dief.
verliezen De wedstrijd.
buigen De tak.
braden De kip.
roken De paling.

Vul het voltooid deelwoord op de juiste wijze in.
uitvoerenDe opdracht werd direct uitgevoerd.
verkopenWe hebben de oude stoelen .
ontsnappenDe hamster is uit zijn kooi .
belevenWe hebben een spannend avontuur .
gebeurenWat is daar ?
behandelenDe patiënt werd in het ziekenhuis .
behalenHij heeft bij judo de groene band .
overkomenMijn broer is uit Engeland .
vermijdenJe hebt de zwakke plekken in het ijs .
bestedenHeb je genoeg aandacht aan je werk ?
verslindenDe tijger heeft zijn prooi .

Zoek de persoonsvorm en het onderwerp.
persoonsvorm onderwerp
De voetballers betraden het veld.
Welke sommen maak je het liefst?
De rozen worden dit voorjaar weer gesnoeid.
De tafel was met een geruit kleed gedekt.
De marathonloper kwam uitgeput bij de finish.
Na de langdurige droogte is de oogst mislukt.
Leeft hij al vele jaren in het buitenland?

Vul de juiste dieren in. Kies uit:
haas - kat - vliegen - paard- muizen - kraai - koeien - schaapjes - vos
Hij is het beste van stal.
Je moet geen oude uit de sloot halen.
Deze man heeft kind noch in de wereld.
Zou hij zijn al op het droge hebben?
Zij slaat twee in één klap.
Als de van huis is, dansen de op tafel.
Mijn naam is .
Een verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.

Schrijf de eerst de zelfstandige naamwoorden op. (de .., het ..., een ...)
De wind blies door de hoge bomen. -
Het gouden horloge was een mooi geschenk. -
De bekende schrijver hield een lezing. -
Het sterke paard trok de zware kar. -
Schrijf nu de bijvoeglijke naamwoorden op. (Ze zeggen iets over het zelfst.naamw.)
De wind blies door de hoge bomen.
Het gouden horloge was een mooi geschenk. -
De bekende schrijver hield een lezing.
Het sterke paard trok de zware kar. -