Taal groep 8 opdracht 01

taal groep 8

Vul een voorzetsel in.
De politie kwam de misdadigers het spoor.
Deze jongen schaamde zich gelukkig zijn gedrag.
Ben je goed de hoogte het nieuws?
De laatste hoop was de reddingsboot gevestigd.
Er waren ook nog anderen die zaak betrokken.
Dit oude huis was niet bestand de storm.
De oude man leed een vervelende kwaal.
Verheug je je ook dat feest?
Ik heb veel vertrouwen jou.
We hebben hierover elkaar gesproken.

Vul een voegwoord in.
De kinderen moesten binnen blijven, het regende.
Na een uur mochten we naar buiten, toen was het droog.
De vijver in het park was bevroren, we konden schaatsen.
De pret werd nog groter, het begon te sneeuwen.
Toen ik dat hoorde dacht ik, ze me wat op de mouw wilden spelden.
je naar school gaat, moet je eerst goed ontbijten.
Max treuzelde erg, hij te laat kwam.

Schrijf het meervoud op.
ganstralie
staf knie
kruis notaris
lam prinses
slurf dreumes
café havik
huis leeuwerik
lelie monnik

Zoek het gezegde en het onderwerp.
gezegdeonderwerp
De tuinman plant de bloemen in de uin.
Met welke bus vertrekken jullie?
De opdracht werd direct uitgevoerd.
Malu zit op de reservebank.
Ik zal hem nooit vergeten.
Mijn vriend heeft zijn arm gebroken.
Wie heeft er geknoeid in de keuken?

Schrijf de zelfstandige naamwoorden achter de zin. ( Let op : de ...., het .... of een .... ) .
Wat rijdt daar voor een nieuwe auto?auto
Het land was met een sneeuwlaag bedekt.
Je moet deze raad niet in de wind slaan.
Ze was niet goed op de hoogte van de nieuwe regels.
Heb jij bezwaren tegen dit voorsteI?
De zware dijk beschermt de polder.