Taal groep 7 opdracht 29

  
taal groep 7

Schrijf het goed gespelde woord over.
café onmiddellijkelektriciteit
cafeéonmiddelijkelectriciteit
caféonmiddellijk
gichelen kerstspel Middellandse Zee
giechelen kerstpel Middenlandse Zee
grinnikken ondraaglijk aggressie
grinniken ondragelijk agressie
graffiti producten laadje
grafiti produkten laatje
intervieuw shampo abonnee
interview shampoo abbonnee
geïrriteerd middeleeuwen zonneschijn
geïriteerd middelleeuwen zonnenschijn

Welk woord kies je uit?
vermolmd - bedorven - verroest - verschoten - bouwvallig - versleten
Door vocht is het stuur van de fiets .
De oude knotwilg was van binnen helemaal .
Dit kostuum was tot op de draad toe .
Wat smaakt dit vlees vreemd; het is zeker .
De gordijnen waren helemaal van kleur .
Er stond in deze straat een huis.

Vul het bijvoeglijk naamwoord goed in.
vergroten Hij hangt de foto op.
afbranden Wij liepen langs het huis.
beantwoorden De vraag was goed.
koken Het ei was te hard.
zinkenHet schip lag voor de kust.
verven De trap was nog nat.
stoten Mijn teen was helemaal blauw.

Vul in.
verleden tijd voltooid deelwoord
snoeien De tuinman De tuinman heeft .
zingen Wij Wij hebben .
zagen De timmerman De timmerman heeft .
praten Wij . Wij hebben .
vechtenBert Bas heeft .
bekennen De dief De dief heeft .

Vul in.
vitaal - officiële - amusant - vegetatie - vestibule
De oude man was nog heel kwiek, energiek.
In de tropen vind je weelderige plantengroei.
Dat was een grappig verhaal.
Uw jas kunt u ophangen in de hal bij de voordeur.
De ministers kregen een formele, plechtige ontvangst.