Taal groep 7 opdracht 25

  
taal groep 7

Vul het voltooid deelwoord in.
raden Je hebt naar het antwoord .
opwinden Ik heb het touw netjes .
geloven Hij heeft nooit in Sinterklaas .
verbieden Het is de hond om in de tuin te graven.
veranderen Waarom is die straatnaam ?
tennissen We hebben een leuk partijtje .
kaften Heb je je nieuwe boeken al ?
lachen Wat hebben we .
vragen Heb je hem al om een puntenslijper ?
halen Heb je deze boodschappen ?

Zet de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.
leiden De hond de blinde door het verkeer.
We de gasten rond in ons nieuwe huis?
Ons team in de competitie.
jij het gesprek?
snijden Rian de boterhammen.
We het stuk karton in stukken.
Hij het papier door.
Ik in mijn vingers.

Wat kies je uit?
behandelt - behandeldDe huisarts behandelt de patiënt.
Ben jij door de huisarts goed ?
verhoogt - verhoogd De winkel heeft de prijs van de melk .
De leraar het cijfer op mijn rapport.
gebeurd - gebeurt Weet jij wat er is ?
Wat hier toch?
verandert - veranderd De kameleon steeds van kleur.
Vind jij ook dat ze zo is?

Vul in.
buggy - dynamo - cycloon - foyer - mysterie
De wervelstorm heeft veel schade aangericht.
De stroomvoorziening van mijn fiets moet gerepareerd worden.
Het was onbegrijpelijk hoe het schilderij uit het museum verdwenen was.
In de pauze van de voorstelling gingen we iets drinken in de koffiekamer.
Ik moet altijd lopen, maar mijn broertje zit lekker in de wandelwagen.