Taal groep 7 opdracht 14

  
taal groep 7

Schrijf het bijvoeglijke naamwoord achter de zin.
Op de tafel stond een glazen vaas met prachtige bloemen.
De krijsende vogels vlogen boven de hoge boom.
Er leidde een smalle trap naar de donkere zolder.
De bange kat kroop onder de lage tafel.
In het oude huis woont een zonderlinge man.
Het porseleinen bord viel in stukken.
Op de tafel stonden zilveren schalen.
Het schip had een kostbare vracht aan boord.
In de uitgeholde boom zat een wespennest.
De lange kelner bracht een lekkere biefsuk.

Zet de zin in de verleden tijd. (v.t.)
kostenHet hem veel moeite om aan zijn huiswerk te beginnen.
razenHet verkeer over de snelweg.
verkledenDe jongen zich als clown.
belandenDe voetbal in de sloot.
zienWij de bus in de verte al aankomen.
verbergenMijn moeder de cadeautjes voor mijn vaders verjaardag.
plonzenDe waaghals midden in de sloot.
verspreidenHet bericht zich als een lopend vuurtje.

Vul in. Kies uit:
vertrekken - probeerde - hielp - gooide - pakte - keek - kwam aan
Het vliegtuig arriveerde op tijd.Het vliegtuig op tijd .
Ik sloeg de vogel gade.Ik naar de vogel.
De dief trachtte te vluchten.De dief te vluchten.
Zijn geschreeuw baatte niet..Zijn geschreeuw niet.
De man wierp hem de bal toe.De man de bal naar hem.
Het roofdier greep zijn prooi.Het roofdier zijn prooi.
De gasten verlaten het feest.De gasten .

Vul een passend woord in.
Door de regen viel ons plannetje in d... .
Zij zaten als r... in de val.
Wees op je h... voor zakkenrollers
Hij zal met open armen o... worden.
Je slaat de s.. op de kop.
Ik denk dat dit muisje nog wel een s... zal hebben.
Hij probeerde ons wat op de m... te spelden.

Vul een passend woord in. Kies uit:
nationaal - nijdig - nerveus - negeren - neutraal
Ik ben erg zenuwachtig voor het examen.
Dit zijn de vaderlandse kleuren.
Dat land was in de oorlog onpartijdig.
Je moet het lawaai van het verkeer maar links laten liggen.
De buurman werd boos toen we over de schutting klommen.