Taal groep 7 opdracht 06

  
taal groep 7

Schrijf de persoonsvorm achter de zin.
Ik houd erg van voetballen.
De drenkeling grijpt de reddingsboei.
Hij opende het blikje kattenvoer.
De douane onderzoekt de vrachtauto.
De bobslee suisde door de bocht.
De bladeren vielen van de bomen.
De leeuw bespringt zijn prooi.
De directeur verdient veel geld.
Hij vroeg mij om raad.
De chauffeur bestuurt de bus.

Vul steeds de juiste letters in.
Op mijn verjaardag kreeg ik een heel leuke veassing.
De sommen waren eenvdig te maken.
Hij toonde geen enkele inteesse in dat verhaal.
Weet jij michien hoe dat werkt?
Ik weet aang hoe dat werkt.
Mijn trui was een beetje raelig aan de onderkant.
De kwalitt van de foto's was goed.
Met de hele school gingen we naar het zwemparads.
Ik vertel je altijd de waarh.
Het was een film met een la en een traan.
Mijn broer heeft een leuke hobb.

Verander de volgorde van de zin. Begin met het rode woord.
Als je de trein wilt halen, moet je nu echt gaan.
.
Kleine kinderen vind ik altijd zo lief.
.
Ik moet altijd lachen om de grappen van mijn tante.
.
Ik vind die goochelaar erg leuk.
.
Mijn neef bracht ons laatst een bezoek.
.
Door de mist raakte het schip de koers kwijt.
.

Schrijf deze afkortingen voluit.
p.p. a.s.
z.o.z. m.a.w.
d.w.z. bijv.
i.p.v. t/m
b.g.g. enz.
o.a. a.u.b.

Vul steeds de juiste letters in.
fanatiek - facultatief - functie - figurant - fortuin
De laatste sommen in het boek waren extra, niet verplicht.
Mijn oom heeft een enorm kapitaal verdiend.
Wat is de werking van dat knopje?
In de film speelden veel zwijgende acteurs.
Hij is een fervent sporter.