Taal groep 7 opdracht 01

  
taal groep 7

Eerst goed nadenken en dan pas invullen. Tegenwoordige tijd - nu.
voedenDe egel zich met insecten.
etenDe kleintjes hun bord helemaal leeg.
schadenRoken de gezondheid.
vermoedenIk , dat hij niet zal komen.
bevindenIk denk, dat hij zich in het buitenland .
verheugen je je op het feestje?
horen jullie dat vreemde geluid ook?
vindenDeze film ik kinderachtig.
vindenWat je van mijn nieuwe jas?
vertonenDe goochelaars hun kunststukjes.

Schrijf eerst de persoonsvorm op en daarna het onderwerp.
persoonsvormonderwerp
Mijn vriend woonde vroeger om de hoek.
Hij knutselde in zijn vrije tijd.
De rijke familie bezit een groot landgoed.
Zij legde het boek op de tafel.
Weet jij de oplossing van deze som?
Ik ontmoette hem in de tram.
De agent hield het publiek op een afstand.
Ik waarschuw je voor de laatste keer.

Schrijf het meervoud op.
kersstad
prins baan
kous smid
kaars leeuwerik
kans havik
tas kievit
lat monnik
dag prinses
vat notaris
schip zee
bospad meeuw

Schrijf de rode woorden in het meervoud. .
Wat rijdt daar voor auto?
Ken jij de assistente van de dokter?
Er hangt een affiche in de etalage
Deze accu geeft geen stroom meer.
In de keuken staat een oud fornuis.
Bij ons in de straat bouwt men een garage.
Een vleermuis houdt een winterslaap.

Vul in. Kies uit:.
affiche - accent - absurd - absent
De toeristen spraken met een grappige tongval.
Er waren nogal wat leerlingen afwezig.
Hij vertelde ons een verhaal dat te gek voor woorden was.
Bij het theater hing een poster.