Taal groep 6 opdracht 18

taal groep 6

Eerst goed nadenken en dan pas invullen. Tegenwoordige tijd - nu.
scheldenIk nooit iemand uit.
winden jullie dat touw eens op.
verbrandenHij het onkruid.
snijden jij het brood wel eens?
schuddenFrans aan de boom.
wordenDeze man door de agent bekeurd.
luidenHoor je dat de klokken ?
houdenIk niet van pannenkoeken.
smedenDe smid het ijzer.

Schrijf de persoonsvorm op.
De politie houdt een controle.houdt
Als de tijd verandert verandert de persoonsvorm ook.
De politie hield een controle.
De boer zaait het graan in het voorjaar.
De leerling spreekt voor zijn beurt.
De uil verslindt een vette muis.
De piloot bestuurt het vliegtuig.
Ik vier morgen mijn verjaardag.
De groenteboer koopt een kist citroenen.
De trein vertekt om negen uur.

Steeds minder en kleiner.
de de leuning het leuninkje
de koningende het koninkje
de de rekeninghet rekeningetje
de schrammende het
de de het vlammetje
de palingende het
de auto'sde autohet
de de het opaatje
de kramende kraamhet
de het het raampje
de de komhet
de de tonhet
de de sterhet
de vogelsde het
de de het wormpje
de spelenhet spelhet
de mama'sde mamahet
de de kooihet

Vul in : ei of ij.
De verige jongen werkt hard.ijverige
Dit meisje is beschden.
Ik twfel er niet aan. Het komt best in orde!
Ik doe de trap. Dwl jij de hal en de gang?
De patiënt ldt veel pn.
Tdens het concert begon het te onweren.
Het spt me erg.
Jan z : "Dat boek is van m ."